Senin, 16 Mei 2011

Aturan ngalingkunga ieu alam

Hirup pinuh ku aturan, padahal hirup eta ngawungkulan aturan.
Mibandan kahirupan nyugemakeun dina lalagayan.
Sangkan napakeun teu sulaya dina tujuan. benangna kabagyaan.
tapi nyata aturan ngaborogod eta kahirupan bangsana sorangan.
kabebasan nu di amnatkeun kemerdekaan nujadi rujukan.
Mibandaan eta hirupna.
Mukadimah nu jadi landasan ngabangun babarayaan ieu negrina,
undang undang jati diri eta bangsana, hak hirup salaku Manusa.

Sangkan rakyat ngarasakeun nikmatna dina eta kahirupan.
Kemerdekaan cukang lantaran ngabangun babarayaan.
jejeg dina nangtukeun eta hirupna, tapi nyata nu karasa eweuh di eta alamna.
kabebasan eta rahayatna kabelenggu ku aturan nagrina, dina enggoning nyuprih eta hak kahirupanna, aturan sanyatana jang ngawaluyakeun, aturan sanyatana jang nyugemakeun tapi nyata aturan ngahianat eta rakyatna sorangan.

aturan nuteu ngawaluyakeun, ngaruksak eta kahirupan, naha naon eta maksudna, aturan jadi ngabalangsakkeun, dijieun jang ngahinakeun mahluk ka mahlukna eta sorangan.

ngarobah nu aya nu lain hirup eta bangsana kitu peta kacilakaan.
perjalanan ngawungkul eta aturan, lain asal jadi tapi bawa ngajadi,
perjalana panjang tepi kakiwari ngawujud di ieu alam.
tatangeur eta rahayatna, ngahriupkeun eta negrina, ngaleungitkeun eta kahirupanna.

kumaha rek tepina kana tujuan, aturan teu make tatapakan.
Leumpangna teu ngamaksud tujuan, tatarekah kaleuleuwihan, ieu salah pilampahan
teu asal mileumpang tapi make aturan ngamaksud eta perjalanan, nu karandapan nyata hirup nungturunan, aya caritana aya hikayatna, carita ka carita hikayat ngawujud di alamna. pageularan nu ngajalankeun kahirupan nu ngaleumpangkeun.
Nyata hirup nungturunan.

Rek balik baik kamana, rek indit indit kamana, mileumpang ngamaksud tujuan, asal muasal mimitina, bakal balik kana asal muasalna, mimiti ngamaksud eta perjalanan alam dijadikeunna.
ngageular ku caritana hirup dina eta alam, lumangsung lamina, ngageularkeun eta kahirupan sangkan aya kahirupanna nu jadi ngabagyakeun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar